English
ЖИЛИЩНИ ИМОТИ ТЪРГОВСКИ ИМОТИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ КАРИЕРИ КОНТАКТИ
Свободни позиции
Как да кандидатствате
Въпроси и отговори

“Аристо” ЕООД се стреми да привлича динамични и талантливи хора, които могат да увеличат стойността на екипа от професионалисти. Ние високо ценим и инвестираме в хората и постоянно провеждаме обучения и тренинги за формиране на добра корпоративна среда и култура. Ние оценяваме и мотивираме своите консултанти, като основните принципи са: взаимно доверие между нашите партньори, служители и клиенти; човешкия потенциал- потребности, възгледи и умения; качество- необходимост за посрещане на високите очаквания на клиентите.

Ние оценяваме значимостта на човешкия фактор и инвестираме в нашия персонал, като по този начин предлагаме необходимата мотивация и добавяме стойност към нашето обслужване.

Аристо ЕООД предлага

  • гъвкаво, конкурентно и обвързано с резултатите възнаграждение, което нараства с поемането на отговорности от служителите и с натрупването на опит.
  • система от ясни правила за обективна оценка на работата на служителите.
  • отчитане на личния принос на всеки, допринесъл за постигането на екипните цели.
  • отлични условия за работа- Аристо ЕООД притежава собствена корпоративна сграда в административния център на столицата с модерно оборудване и обзавеждане.
  • динамична среда за развитие, професионализъм и внимание.
  • интересна работа в конкурентна среда.
  • възможности за професионално израстване в утвърдена структура.
  • обучение и въвеждане на новите кадри в бизнеса с недвижима собственост.
  • участие на служителите в тренинги, семинари и обсъждания с цел повишаване на квалификацията и придобиване на конкурентна компетентност.
NSNIFIABCI - The International Real Estate FederationCentral European Real Estate Associations Network
Rodopi_Aristo
ekip
Tzarigradski