English
ЖИЛИЩНИ ИМОТИ ТЪРГОВСКИ ИМОТИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ КАРИЕРИ КОНТАКТИ
НОВИНИ / 18 Ноември 2017
Ще промени ли задаващата се инфлация имотния пазар

Какво ни очаква на имотния пазар в края на лятото и началото на есента? Един вариант за отговор на тозивъпрос без претенции за изчерпателност и всеобхватност. Просто тема за размисъл.

Един от икономическите индикатори, които се гледат при инвестиционно решение е инфлацията. А тя за страна като България- от 13 години във валутен борд- по дефиниция е ниска. Вярно, по времето на тройната коалиция и огромните бюджетни излишъци достигна 22-28% по официални данни, но след това бе наследена от дефлация. Днес обаче има признаци за коренна промяна на ситуацията в страната.

На първо място, цените на зърното тази есен ще са доста над миналогодините. А зърното е в основата на цяла група основни хранителни стоки и тръгне ли то нагоре,отразява се на всички. Става дума не само за хляба и хлебните изделия,но и за млякото и млечните продукти, за месото и колбасите. Сега конюктурата на стоковите пазари е такава, че българската пшеница може да се продаде навън на изгодни цени, поради оттеглянето на лидерите- експортьори в Черноморския регион Русия и Украйна. И можем да не се съмняваме, че значителна част от качественото ни зърно ще замине навън. Но дори това да не наруши вътрешния баланс, цените вече опитаха нива от 250-270 лева на тон без ДДС при140-160 лева през същия период на миналата година. Вероятно това не е краят на спиралата. Какво означава факта, че зърното може да поскъпне почти двойно? Инфлация - с колко зависи и от други фактори, но сигурна инфлация. Тук е мястото да припомним и определението на Милош Фридман за тази икономическа категория - "постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите".  Сега нека погледнем влиянието на инфлацията върху цените на жилищата у нас. За периода от приемането ни в ЕС до началото на 2009 година инфлацията е 20.4%. А от януари 2009 до юли 2010 година тя е 1.6%. За същите периоди картината е следната- за първите две години 2007 и 2008 ръстът на цените на жилищата е съответно 28.9 и 24.9% на годишна база. Казано по- просто за двете години на икономически растеж и излишъци в бюджета имотите са поскъпвали с по- високи темпове от инфлацията, а общо за двете години отчетения ръст е над 51%. При кризата и ниската инфлация през 2009 имаме поевтиняване от 11.4% на годишна база.

От няколко дни ни в различни медии експерти икономисти ни убеждават, че имаме ръст на производството и следователно тръгваме да излизамеот кризата. Ако инфлацията се вдигне за шест месеца до нормалните 4-6% след проблемите със зърното не само у нас, но и в Европа и света, това ще окаже ли въздействие върху пазара на имоти? Логичният отговор е- да. Как- това зависи и от доста други фактори и конкретни икономически ситуации. При този вариант цените на недвижимостите би трябвало да тръгнат нагоре- с колко и докъде е друг въпрос. Но хората с пари едва ли ще чакат дълго намаляването на покупателната им способност и вероятно ще потърсят начин да ги запазят. Дали с акции, злато или имоти- въпрос на индивидуален избор. Има и още един възможен сценарий при така сложилите се днес фактори- да влезем в период на стагфлация. Нека припомним, че това е  състояние на икономиката, характеризиращо се със застой (нисък темп на икономически ръст), ръст на инфлацията и увеличаване на  безработицата. Според Джефри Сакс стагфлацията е комбинация от висока инфлация  и ниско ниво на търсене и тя възниква когато същинското ниво на инфлация плюс нейното шоково равнище съществено надвишава нивото на търсене. Дали това ще се получи у нас, едва ли някой днес може да каже.Но като сценарий е възможно и не е добре за никого. При този вариант пазарът на имоти вероятно ще продължи да се свива, като повечето от продаващите със сигурност ще оттеглят офертите си, за да не загубят. Ще останат продаващите по принуда или тези, които не могат да погасяват ипотеките си.


10 Ноември 2010 - BalREc: В търсене на нови възможности за инвестиции

10 Ноември 2010 - Инвестициите в имоти в ЦИЕ се съживяват догодина

26 Август 2010 - Пазарът на имоти в Европа отчита подобрение, но докога?
13 Август 2010 - Ще промени ли задаващата се инфлация имотния пазар
13 Юли 2010 - Оксфорд постави София сред най-бързо развиващите се градове
NSNIFIABCI - The International Real Estate FederationCentral European Real Estate Associations Network
Rodopi_Aristo
ekip
Tzarigradski